Vo februári skončilo v konkurze 18 firiem

Bratislava 3. marca 2022 – Vo februári bolo na Slovensku vyhlásených 18 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bolo povolených 5 reštrukturalizácií. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov klesol o 14,29 percenta (z 21 na 18) a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 150 percent (z 2 na 5). V medziročnom porovnaní s februárom 2021 vzrástol počet vyhlásených konkurzov o 20 percent (z 15 na 18) a počet povolených reštrukturalizácií o 25 percent (zo 4 na 5).

„Dopad pandémie na finančnú situáciu firiem v najviac postihnutých odvetviach HoReCa sa vo februári prejavil najvyšším medziročným nárastom (o 400 percent) a zároveň najväčším počtom vyhlásených konkurzov (5) v reštauračných, jedálenských a ubytovacích službách. Zaujímavým faktom je, že tri z piatich spoločností, ktorým bola v minulom mesiaci povolená reštrukturalizácia, majú od konca roka 2019 rovnakého jediného spoločníka, spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, výška ich základného imania je 5 tis. Eur a sídlia na rovnakej bratislavskej adrese,“ uviedla Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

Z analýzy tiež vyplýva, že vo februári, zatiaľ v jedinom mesiaci od začiatku roku 2021, sa vyskytol  najväčší počet spoločností, ktoré musia riešiť svoj úpadok napriek tomu, že počas roka 2020 využívali inštitút dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi (5). Z celkového počtu firiem, ktoré skončili v konkurze alebo v reštrukturalizácii (23) to predstavuje 21,74 percenta. Už druhý mesiac za sebou v tomto roku nebolo vydané žiadne rozhodnutie o dočasnej ochrane podnikateľov pred veriteľmi a ani žiadny podnikateľský subjekt dočasnú ochranu nevyužíva. V minulom mesiaci bolo zároveň zastavených 8 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (7 vo februári 2021) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 13 konkurzov (12 vo februári 2021). Zároveň sa začalo 25 nových konkurzných konaní (32 vo februári 2021). V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 276 konkurzov, čo je o 63,31 percenta viac než v predchádzajúcom období (169 konkurzov). V období od marca 2021 do februára 2022 bolo povolených 25 reštrukturalizácií, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (21 reštrukturalizácií) je o 19,05 percenta viac. Od roku 2006 do konca februára 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 4 597 konkurzov a bolo povolených 889 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Najpočetnejšou skupinou v konkurze sú firmy bez zamestnancov
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov vo februári 2022 boli všetky konkurzy (100 percent) vyhlásené na majetok právnických osôb podnikateľov - všetky (100 percent) boli spoločnosti s ručením obmedzeným. Až 72,22 percenta z nich predstavujú spoločnosti bez zamestnancov. Vo februári 2022 bola povolená reštrukturalizácia štyrom spoločnostiam s ručením obmedzeným, a jednému družstvu. Jedna spoločnosť v reštrukturalizácii (20 %) zamestnáva menej ako 10 pracovníkov, druhá (20 %) od 10 do 99 pracovníkov. U troch subjektoch v reštrukturalizácii tento údaj nie je známy.  Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol vo februári 2022 vyhlásený konkurz, bola reklamná agentúra LOGISTICS SPEDIT SK s. r. o. z Bratislavského kraja s 10 – 19 pracovníkmi. Medzi spoločnosťami s povolenou reštrukturalizáciou je najväčším zamestnávateľom HYDREX, s.r.o., zaoberajúca sa veľkoobchodom so strojmi pre baníctvo, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo z Banskobystrického kraja s 25 – 49 zamestnancami.

V konkurze najviac ubytovacích a stravovacích spoločností
Vo februári 2022 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii ubytovacie a stravovacie služby (5) a v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (4) a najviac, dve reštrukturalizácie boli povolené v sekcii činnosti v oblasti nehnuteľností. Najviac konkurzov súdy vo februári 2022 vyhlásili v Bratislavskom (7) a v Žilinskom kraji (3); najviac spoločností s povolenou reštrukturalizáciou (3) sídli v Bratislavskom kraji.