V apríli zbankrotovalo 748 občanov

Bratislava,5. mája 2022 – V apríli 2022 zbankrotovalo 748 občanov Slovenska. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 419 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 78,52 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v marci 2022 zbankrotovalo 843 dlžníkov, ich v minulom mesiaci bolo o 11,27 percenta menej. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií.

„V apríli zbankrotovalo aj 94 ľudí bez vlastného domova, čo predstavuje až 12,75 percenta z celkového počtu vyhlásených osobných bankrotov. Je to viac, ako obvykle. Do registra diskvalifikácií nepribudol žiadny dlžník a žiadnej osobe nebol zrušený konkurz pre nepoctivý zámer,“ upozornila Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK. 

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 737 konkurzov (98,53 percenta) a 11 dlžníkov (1,47 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v apríli 2022 ich bolo 50 (6,68 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 698 (93,32 percenta) na majetok nepodnikateľov. V apríli 2022 súdy zároveň zrušili 762 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 680 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 82 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca apríla 2022 bolo vyhlásených 61 119 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v prvých štyroch mesiacoch tohto roka bolo vyhlásených 3 057 osobných bankrotov.

Zbankrotovala aj osemdesiatnička
Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v apríli 2022 ich pripadalo na mužov 467 a na ženy 281. Napriek miernym mesačným výkyvom stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s aprílom 2021 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov klesol o 1,05 percentuálneho bodu (63,48 percenta v apríli 2021 vs. 62,43 percenta v apríli 2022). Pomer žien v apríli 2022 medziročne o 1,05 percentuálneho bodu vzrástol (36,52 percenta v apríli 2021 vs. 37,57 percenta v apríli 2022).
Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v apríli 2022, malo 5,14 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v apríli 2021 ich bolo 1,88 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,49 percenta dlžníčok (v apríli 2021 ich bolo 2,61 percenta).Aj v apríli najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov (mužov aj žien) boli štyridsiatnici s podielom 29,95 percenta (v apríli 2021 s podielom 30,55 percenta). Druhou najpočetnejšou skupinou boli tridsiatnici s podielom 26,07 percenta (v apríli 2021 s podielom 26,25 percenta).

Najviac bankrotov v Banskobystrickom a v Prešovskom kraji
Vo štvrtom mesiaci tohto roka súdy vyhlásili najviac osobných bankrotov v Banskobystrickom a v Prešovskom kraji – 143. Najmenej ich bolo v Trnavskom – 54 a v Trenčianskom kraji - 67. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol iba v Nitrianskom kraji – o 2,17 percenta. V ostatných krajoch počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Bratislavskom kraji – o 238,46 percenta.