Konkurzy podnikateľských subjektov klesajú druhý štvrťrok za sebou

Bratislava 5. apríla 2022 – V prvom štvrťroku 2022 bolo na Slovensku vyhlásených celkom 58 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a povolených bolo 9 reštrukturalizácií. Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau (ďalej CRIF SK).

V porovnaní s predchádzajúcim, štvrtým štvrťrokom minulého roku počet vyhlásených konkurzov klesol o 19,44 percenta (zo 72 na 58) a počet povolených reštrukturalizácií sa zvýšil o 125 percent (zo 4 na 9). V medziročnom porovnaní s prvým štvrťrokom 2021 sa počet vyhlásených konkurzov nezmenil a počet povolených reštrukturalizácií vzrástol o 28,57 percenta (zo 7 na 9). 

„Počet povolených reštrukturalizácií sa od druhého kvartálu 2021 vyvíjal za jednotlivé štvrťroky bez výnimky opačným trendom, ako počet vyhlásených konkurzov. Keď počet vyhlásených konkurzov rástol, počet povolených reštrukturalizácií klesal a naopak. Bez ohľadu na ich odlišný vývoj sa na ich počtoch v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami podieľali zhoršené ekonomické podmienky spôsobené najmä pandémiou koronavírusu. Čo sa týka odvetví, ktoré sú najviac postihnuté zhoršenou ekonomickou situáciou, už druhý mesiac po sebe sa do konkurzu najčastejšie dostávajú spoločnosti pôsobiace v stavebníctve. Negatívny vplyv na tieto firmy mala nielen pandémia koronavírusu, ale aj stále rastúce ceny stavebných materiálov, energií, mzdových nákladov a finančných problémov investorov,“ zdôvodňuje Ing. Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF SK. 

Z analýzy vyplýva, že  ani v marci žiadna spoločnosť nepožiadala o dočasnú ochranu pred veriteľmi  a ani jedna spoločnosť ju nemá od začiatku roku 2022 poskytnutú. V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 270 konkurzov, čo je o 53,41 percenta viac než v predchádzajúcom období so 176 konkurzmi. V období od apríla 2021 do marca 2022 bolo povolených 26 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s 19 povolenými reštrukturalizáciami o 36,84 percenta viac. Od roku 2006 do konca marca 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 4 616 konkurzov a bolo povolených 891 reštrukturalizácií právnických osôb - dlžníkov.

Medziročne počet konkurzov v marci 2022 klesol takmer o štvrtinu
V marci 2022 bolo vyhlásených 19 konkurzov. V porovnaní s v predchádzajúcim mesiacom (18 konkurzov) je to  o 5,56 percenta viac a v medziročnom porovnaní s marcom 2021 s 25 konkurzmi to predstavuje pokles o 24 percent. V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 6 konkurzných konaní a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 12 konkurzov. Zároveň bolo začatých 33 nových konkurzných konaní. V treťom mesiaci tohto roka boli povolené dve reštrukturalizácie, čo je až o 60 percent menej, než vo februári 2022 s piatimi povolenými reštrukturalizáciami. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet reštrukturalizácií v marci 2022 vzrástol o 100 percent, keď v marci 2021 bola povolená iba jedna reštrukturalizácia.

V konkurze a reštrukturalizácii iba právnické osoby
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov boli v marci 2022 všetky konkurzy (100 percent) vyhlásené na majetok právnických osôb, z toho 17 (89,47 percenta) na spoločnosti s ručením obmedzeným a dva (10,53 percenta) na akciové spoločnosti. Rovnako aj všetky reštrukturalizácie (100 percent) boli povolené právnickým osobám, z ktorých jedna (50 percent) bola „eseročka“ a druhá (50 percent) akciová spoločnosť.

Najzraniteľnejší sú samozamestnávatelia
Až 73,68 percenta dlžníkov, ktorí sa v marci dostali do konkurzu, sú právnické osoby bez zamestnancov. Spoločnosti, ktoré zamestnávali menej ako 10 zamestnancov, predstavujú 10,53 percenta a rovnaký podiel dosahujú firmy s 10 až 19 pracovníkmi. Najväčšími zamestnávateľmi, na majetok ktorých bol v minulom mesiaci vyhlásený konkurz, boli stavebná spoločnosť MS – Bau, spol. s r. o., z Prešova a výrobca pripravených pokrmov a jedla Wellfood Group s. r. o. z Trnavského kraja. V obidvoch spoločnostiach pracovalo od 10 do 19 zamestnancov. Rovnaký počet pracovníkov zamestnávala BEMACO SK, a. s., z Prešovského kraja. Táto spoločnosť s povolenou reštrukturalizáciou sa venuje výrobe pracovných odevov a sídli v Prešovskom kraji.  

Najviac konkurzov v stavebníctve a v Bratislavskom kraji
V marci 2022 bola viac ako jedna tretina konkurzov vyhlásených v stavebníctve (7). Najviac konkurzov súdy v marci 2022 vyhlásili v Bratislavskom kraji – 6. Ani jeden konkurz nebol vyhlásený v Trenčianskom kraji. Obe spoločnosti, ktorým bola v marci povolená reštrukturalizácia, sídlia v Prešovskom kraji. Jedna pôsobí v priemysle a druhá v doprave a skladovaní.