Skupina CRIF dokončila akvizíciu spoločnosti Strands

Akvizícia umožní rýchlejšiu implementáciu služieb založených na využití umelej inteligencie pri riadení osobných a firemných financií. Spoločnosť CRIF, ktorá pôsobí v 30 krajinách sveta a špecializuje sa na prevádzkovanie úverových registrov, poskytovanie obchodných informácií a systémov pre riadenie úverových rizík a tiež na ponuku pokročilých digitálnych služieb pre finančné inštitúcie, dokončila akvizíciu spoločnosti Strands.

Strands sa zameriava na vývoj a prevádzku služieb, ktoré s pomocou umelej inteligencie umožňujú efektívne riadenie osobných a firemných financií. Svoje riešenia poskytuje celosvetovo viac ako 700 finančným inštitúciám. Služby efektívneho a intuitívneho riadenia a plánovania osobných a firemných financií, ktoré vychádzajú z jednotlivých riešení spoločnosti Strands, dnes vyžíva približne 100 miliónov spotrebiteľov a firiem.

Akvizícia umožní spoločnosti CRIF rozšíriť svoje doterajšie služby v oblasti riadenia osobných a firemných financií (PFM / BFM - Personal / Business Financial Management) o komplexné riešenia založené na podpore umelej inteligencie. Tieto služby prinesú bankám a ďalším finančným inštitúciám nové riešenia najmä v oblasti otvoreného bankovníctva a umožní im ponúknuť zákazníkom veľmi rýchlo nové digitálne služby, ktoré zlepšujú zákaznícku skúsenosť a reagujú na nové potreby zákazníkov, ktorí preferujú predovšetkým online kontakt.