V Nemecku spoločnosť CRIF získava firmu Bürgel

​Globálna informačná spoločnosť CRIF, so sídlom v talianskej Bologni, prevzala od predchádzajúcich akcionárov Euler Hermes (50,1%) a EOS (49,9%) firmu Bürgel. Spoločnosť CRIF tak pokračuje vo svojej dlhodobej stratégii rastu a expanzie.

CRIF spolupracuje so spoločnosťou Bürgel na rôznych medzinárodných trhoch. Spoločnosť CRIF bola založená v roku 1988 a má približne 2 700 zamestnancov vo firmách v dvadsiatich krajinách sveta na štyroch kontinentoch. V poslednej dobe spoločnosť pokračovala v trvalom raste vďaka rozvoju aktivít na mnohých informačných trhoch. Spoločnosť je zaradená do prestížneho hodnotenia globálnych technologických riešení pre odvetvie finančných služieb fintu.

Bürgel je jednou z popredných informačných spoločností v Nemecku sa 130 ročnou skúsenosťou v oblasti riadenia rizík a zamestnáva približne 500 pracovníkov. Spoločnosť Euler Hermes, ako jej najväčší zákazník pre využívanie obchodných informácií, aj skupina EOS, budú pokračovať vo svojich dlhodobých obchodných vzťahoch so spoločnosťou Bürgel a budú aj naďalej využívať jej odborných znalostí. S využitím aktivít celosvetovej skupiny CRIF vzniká pre spoločnosť Bürgel mnoho príležitostí rozvoja ďalších služieb pre nemeckých a globálnej klientov.

"Radi privítame v skupine CRIF novú silnú informačnú spoločnosť," povedal Carlo Gherardi, prezident a CEO spoločnosti CRIF ". Už teraz sa spoločnosťou Bürgel úspešne spolupracujeme v Rakúsku, Švajčiarsku a na ďalších medzinárodných trhoch. Integrácia riešení spoločnosťou CRIF a Bürgel sľubujú významné výhody pre našich klientov prostredníctvom využitia pokročilých technológií a služieb s pridanou hodnotou. "Pre nás je akvizícia spoločnosti Bürgel, v súvislosti s našim vedúcim postavením na svetových trhoch, zároveň kľúčovým krokom k rozvoju našich informačných riešení v Nemecku, v regióne DACH a Európy", doplnil Carlo Gherardi.