Bankový a nebankový úverový register spájajú svoje sily s cieľom naplnenia zákona a komplexnejšieho vyhodnocovania žiadateľov o úver

​Podpisom zmlúv o vzájomnej výmene informácií medzi SRBI a NRKI vznikla unikátna platforma, umožňujúca získať detailný prehľad o úveroch poskytnutých klientom naprieč kľúčovými finančnými segmentmi.  Úverové registre, sú už od svojho vzniku štandardnou súčasťou finančného prostredia. Bankový register už viac ako 10 rokov  poskytuje služby bankovému sektoru, pričom v súčasnosti ho aktívne využíva 17 retailových bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na Slovensku. V NRKI pôsobí 12 najvýznamnejších leasingových spoločností a spoločností splátkového predaja.

TS_SBCB a NBCB spajaju svoje sily_23_03_2015.pdf