Personal/Business Finance Management (PFM/BFM)

Ponuka PFM/BFM riešenia je určená bankám a finančným inštitúciám vr. finančných brokerov či poradcov, ktorí chcú svojim zákazníkom ponúknuť efektívne, užívateľsky atraktívne a zároveň bezpečné prostredie k správe a analýze svojich financií s priamym prístupom ku kľúčovým dátam. Koncovým používateľom konceptu PFM / BFM sú potom jednotliví spotrebitelia, prípadne podnikatelia a firmy SME segmentu, ktoré majú potrebu aktívne pracovať s financiami, riadiť ich a efektívne plánovať.

Typický projekt PFM / BFM riešenia CRIF je poskytovaný v tzv. "Whitelabel" režime, ktorý umožňuje nielen finálne branding vo farbách klienta, ale aj užšiu integráciu na služby alebo riešenia ponúkané klientom v rámci jeho zákazníckeho portfólia. Typicky tak môže dôjsť k rozšíreniu napr. zákazníckeho portálu alebo elektronického bankovníctva o modul PFM alebo BFM, vrátane jeho previazania na cielené ponuky pre užívateľov v rámci ich finančného plánovania.