N.E.O.S.

Služba určená pre spoločnosti, ktoré potrebujú vyhodnotenie žiadateľov o finančnú službu v režime Scoring as a Service (SaS) pre segmenty zákazníkov s nedostatočnou úverovou históriou alebo ako spresnenie tradičných modelov kombinujúcich interné a externé dáta s dátami úverových registrov, ktoré majú k dispozícii ich užívatelia, ktorí sú zároveň prispievateľmi.

Súčasťou služby NEOS je vlastná dátová analýza bankových transakcií vrátane radu KPI atribútov pre vyhodnotenie a segmentáciu individuálnych žiadateľov. Obsahuje tiež scoringové výstupy s vysokou štatistickou hodnotou predikcie, ale aj pokročilú kategorizáciu transakcií pre rôzne segmenty retailových a firemných zákazníkov. V tejto oblasti je potom špeciálne kladený dôraz na špecifiká SME segmentu, kde je možné v spojení s NEOS výstupmi digitalizovať podobne ako u retailových zákazníkov, a tým aj ďalej zefektívniť proces vyhodnotenia. NEOS úspešne využíva overené nástroje umelej inteligencie pre vylepšovanie výstupov a to najmä v oblasti kategorizácie transakcií.

Súčasťou implementačných projektov NEOS môžu byť vedľa analytických a štatistických zložiek aj zabezpečenie technickej či procesnej konektivity na jednotlivé bankové PSD2 API rozhrania. Vďaka medzinárodnému presahu ponuky CRIF a vlastnej AISP licencie s pasportizáciou do 31 európskych krajín vr. Slovenska a Čiech umožňuje NEOS svojim zákazníkom prístup k slovenským a českým bankovým inštitúciám, ale aj k stovkám rozhraní väčšiny bánk pôsobiacich v rámci EÚ.

Skúsenosti z prvých pilotných projektov v ostatných krajinách, kde skupina CRIF pôsobí, naznačujú zaujímavé možnosti rozšírenia populácie, pre ktorú existuje možnosť určiť skóre a tým zabezpečiť aj nové obchodné príležitosti.