Growth Engine

Ekosystém Growth Engine je využiteľný u inštitúcií s veľkými portfóliami klientov, ktorých služby sú obchodne realizované digitálnymi kanálmi, aj keď to nie je nutná podmienka. Najväčší potenciál uplatnenia ekosystému vidíme u tých služieb, ktoré majú opakujúcu sa alebo priebežnú spotrebu. Medzi sektory vhodné pre Growth Engine patrí väčšina finančných služieb, poistenie, telco a utility segment. Svoje uplatnenie, najmä potom vo väzbe na finančné služby typu úver alebo poistenie, ekosystém môže nájsť uplatnenie v obchode a službách. Skúsenosti CRIF s prevádzkovaním platformy v iných krajinách ukazujú zaujímavé scenáre napríklad v rámci predaja elektroniky alebo autoslužieb.

V poslednej dobe môžeme na trhu pozorovať postupné stieranie hraníc medzi jednotlivými sektormi. Veľkí hráči s rozsiahlou klientskou základňou sa snažia svojich klientov postupne oslovovať s produktmi a službami presahujúcimi štandardnú ponuku typickú pre dané odvetvie. Cieľom je získať väčší "wallet share" zákazníka a zabezpečiť si jeho lojalitu.

Growth Engine je vhodný aj pre finančné skupiny, ktoré majú zastúpenie v rôznych odvetviach a je pre nich problém nájsť technickú platformu pre zdieľanie zodpovedajúcich dát.

Cesta spoločného budovania ekosystému partnerov môže priniesť požadované výsledky rýchlejšie a kvalitnejšie tiež vďaka zdieľaniu skúseností. Tento typ ekosystému vyžaduje čiastočnú zmenu postoja smerom k otváraniu sa vo vzťahu k partnerom, čo platí pre všetkých jeho členov. Transparentnosť a zdieľanie potrebných informácií predstavujú základ pre poskytovanie služieb ušitých na mieru zákazníkom. Iba presne cielené ponuky produktov a služieb dokážu osloviť zákazníkov v dostatočnej miere a budú vyčnievať z radu generických ponúk, ktoré atakujú zákazníkov denne naprieč všetkými informačnými kanálmi.

Cieľom ekosystému Growth Engine je umožniť bezpečné zdieľanie potrebných dát medzi jeho členmi. Podobne ako v projektoch úverových registrov ide o jednu z kľúčových vlastností celej služby, ktorá pomáha odbúravať potenciálne pochybnosti či neochotu partnerov sa na ekosystéme aktívne podieľať.

Growth Engine avšak nie je iba jednoduchým agregátorom dát. Táto služba disponuje výkonnými analytickými algoritmami vrátane algoritmov vychádzajúcich z konceptu umelej inteligencie, ktoré  umožňujú zacielenie ponuky produktov a služieb aj v reálnom čase.

Ekosystém umožňuje osloviť klientov partnerov s produktami a službami relevantnými pre každého klienta v danom čase, čo výrazne zvyšuje pravdepodobnosť jeho pozitívnej reakcie na ponuku. Partneri v ekosystéme majú vďaka tomu k dispozícii výrazne vyšší počet kvalifikovaných leadov a v konečnom dôsledku aj platiacich zákazníkov.