CRIF Digital Next

CRIF Digital Next

Riešenia pre digitálnu transformáciu

crif-digital-next-slider-home-2.png

CRIF Digital Next

Otvorená platforma určená pre efektívnu spoluprácu CRIF Digital Next uľahčí predovšetkým inovačné procesy. Umožňuje urýchlenie digitálnej transformácie v spoločnostiach naprieč všetkými sektormi. Využite rýchleho rozvoja informačných technológií, dostupnosti štruktúrovaných dátových zdrojov a príležitostí daných novou legislatívou s cieľom zefektívniť prevádzkové činnosti a nachádzať nové obchodné cesty.

Potenciál OpenBanking

Spoločnosť CRIF je držiteľom licencie CRIF AISP, ktorá je platná v 31 krajinách. CRIF Digital Next umožňuje využitie príležitostí, ktoré PSD2 ponúka. Naše riešenie vám umožní prístup, agregáciu a klasifikáciu účtov väčšiny bánk v Európskej únii.

Otvorená spolupráca

CRIF Digital Next je platforma pre spoluprácu, ktorá vám umožní usporiadať otvorenú ponuku prostredníctvom ekosystému vami vybraných partnerov i partnerov integrovaných CRIF.

Kontaktujte nás na digital.sk@crif.com

Služby CRIF Digital Next

PhyOn

Spoznajte nový obchodný potenciál pomocou služby zameranej na ich vzdialenú identifikáciu s najnovšími technológiami

PFM/BFM

Aplikácia určená na efektívne plánovanie, osobné a firemné financie, s nimi môžete porovnávať naprieč trhom

N.E.O.S.

Finančné zdravie vašich klientov preveríte jednoducho prostredníctvom kombinácie externých a interných dát

Growth Engine

Platforma pre zdieľanie informácií a skúseností obchodných partnerov, vďaka ktorej pripravíte ponuky nových služieb na mieru klientom