CRIFCreditSolutions (CCS)

CRIF Credit Solutions

Samostatná divízia CRIF

individuálne riešenie úverových procesov
poradenstvo s manažmentom portfólií zákazníkov

ccs_web.jpg

CRIF Credit Solutions

CRIF Credit Solutions je jednou z divízií globálnej spoločnosti CRIF a ponúka bankám a finančným inštitúciám riešenie pre riadenie rizík a úverových procesov s cieľom optimalizácie týchto procesov a manažment portfólia zákazníkov. Dodáva rišenia finančným inštitúciám po celom svete. Riešenia pomáhajú klientom získavať zákazníkov, zvyšovať tržby, znižovať straty z úverov a prevádzkové náklady, pričom zahŕňajú:

  • prediktívne modelovanie
  • poradenstvo pre lepšie rozhodovanie
  • súbor softvérových produktov CreditFlow a StrategyOne na automatizáciu úverových obchodných procesov a pre hromadnú realizáciu úverových rozhodovacích stratégií
  • riešenia s najlepšími postupmi zameranými na špecifické obchodné potreby, ako je riešenie Clever pre pružné a prispôsobiteľné riadenie vymáhania pohľadávok.

www.creditsolutions.crif.com