SkyMinder

Medzinárodná služba SkyMinder umožňuje prístup ku finančným, obchodným a kreditným informáciám o viac ako 200 miliónoch spoločností z 230 krajín a území sveta. Jednoduchý a rýchly spôsob na preverenie zahraničnej spoločnosti a získania informácií o vlastníckej štruktúre alebo pri hľadaní kľúčových manažérov konkrétnej firmy. Pre viac informácií navštívte: www.skyminder.sk