iTrade

      

Cribis iTrade je súčasťou aplikácie Cribis Univerzálny register a umožňuje jeho používateľom lepšie a efektívnejšie vyhodnocovať platobnú morálku ich obchodných partnerov. Každý používateľ má dostupné aktualizované pohľadávkové dáta a na základe analýz vie vyhodnotiť platobnú situáciu najrýchlejšie na trhu. Platobné správanie svojho odvetvia vidí z pohľadu dodávateľa i odberateľa.