CRIBIS

Aplikácia CRIBIS je unikátny produkt umožňujúci rýchle získanie informácii, ktoré sa týkajú ekonomického zdravia firiem a väzieb ekonomicky spätých skupín subjektov. CRIBIS obsahuje informácie o všetkých právnických, fyzických osobách podnikateľoch (živnostníkoch) a fyzických osobách, ktoré sú registrované vo verejných registroch v Slovenskej a Českej republike. V súčasnosti sa v databáze firiem nachádza viac ako 10 miliónov podnikateľských subjektov a fyzických osôb z oboch krajín. 

  • šetrí váš čas
  • eliminuje riziko spolupráce s nespoľahlivými partnermi
  • takmer stovka zdrojov v unikátnej prehľadnej aplikácii