Politika Cookie

Čo je to cookie?

Cookie je textový reťazec informácií odosielaný webovým serverom (napríklad internetovou stránkou) do internetového prehliadača užívateľa, kde sa cookie automaticky uloží do užívateľovho počítaču a automaticky sa bude odosielať späť na server pri každom zobrazení danej stránky. Každý súbor cookie obsahuje rôzne údaje, ako je napríklad názov serveru, odkiaľ pochádza, číselný identifikátor apod. Súbory cookie môžu zostať v systéme po dobu trvania relácie (t.j. dokedy prehliadač používaný k navigácii na webe nebude zatvorený) alebo  aj dlhšie a môžu obsahovať unikátny identifikačný kód. V prvotnom nastavení sú takmer všetky internetové prehliadače nastavené tak, aby súbory cookie automaticky prijímali. Každý internetový prehliadač však umožňuje obmedzenia a vymazanie týchto súborov (viac informácií viď. časť „Ako povoliť, zakázať alebo zmazať súbory cookie“). Majte však na pamäti, že zakázanie alebo zmazanie súboru cookie môže brániť optimálnemu užívaniu niektorých častí stránok alebo môže znemožniť užívanie služieb vyžadujúcich overenie identity.

Typ súboru cookie používaných spoločnosťou CRIF

Táto internetová stránka používa nasledujúce kategórie súborov cookie:

  • Technické súbory cookie: technické súbory cookie sú súbory, ktoré sa používajú len pre účely zasielania upozornenia elektronickej komunikačnej sieti alebo v rozsahu nevyhnutnom k tomu, aby mohol poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti poskytnúť službu, ktorú si vyslovene vyžiadal odberateľ alebo úžívateľ. Tieto súbory je možné rozdeliť na: súbory cookie pre navigáciu a relácie, ktoré zabezpečujú bežnú navigáciu a používanie internetovej stránky za účelom získania súhrnných informácií o počte užívateľov a spôsobu akým stránku navštevujú funkčné súbory cookie, ktoré užívateľovi umožňujú navigovať na základe množstva vybratých kritérií s cieľom vylepšiť poskytované služby.
  • Profilové súbory cookie: slúžia na sledovanie navigácie užívateľa v sieti a k vytváraniu profilov záujmov, zvykov a volieb užívateľa. Na základe týchto súborov cookie je možné do užívateľovho počítača zasielať reklamné posolstvá podľa jeho preukázaných preferencií.

Ako povoliť, zakázať alebo zmazať súbory cookie

V prvotnom nastavení sú takmer všetky internetové prehliadače nastavené tak aby súbory cookie automaticky prijímali. Tieto súbory je možné obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach prehliadača. Ak chcete aby váš počítač určité súbory cookie neukladal, nastavte prehliadač tak aby ste pred uložením každého súboru cookie dostali upozornenie. Prípadne môžete prehliadač nastaviť tak aby odmietal všetky súbory cookie alebo iba súbory cookie tretích strán. Môžete tak isto zmazať všetky súbory cookie, ktoré v systéme už sú. Zdôrazňujeme, že je potrebné nastavenia zmeniť pre každý prehliadač a počítač zvlášť. Pokiaľ ukladanie súborov cookie zablokujete, nemôžeme zaručiť správne fungovanie internetovej stránky. Niektoré funkcie môžu byť nedostupné a prehľadávanie určitých webových stránok nemusí byť možné. Zablokovanie súborov cookie neblokuje reklamu. Reklama už iba nebude prispôsobená vašim záujmom a reklamné posolstvo budete dostávať častejšie. Nastavenie sa inak mení  v každom prehliadači. Ak je to nevyhnutné, použite funkciu nápovedy prehliadača ku zisteniu správneho nastavenia.