Bratislava, 07/06/2021

V máji zbankrotovalo 596 občanov Slovenska

V máji 2021 zbankrotovalo 596 obyvateľov Slovenska. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1 055 osobnými bankrotmi to predstavuje pokles o 43,51 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v apríli zbankrotovalo 419 dlžníkov, ich v piatom mesiaci toho roka bolo o 42,24 percenta viac. 

 „Medzi dlžníkmi sme identifikovali 21 manželských párov a 6 príbuzenských väzieb. Adresu na obecnom, miestnom alebo mestskom úrade, prípadne na virtuálnej adrese malo 66 dlžníkov. Ľudia bez domova tak predstavujú 11-percentný podiel z celkového počtu obyvateľov Slovenska, ktorí zbankrotovali v máji. Zároveň bol vyhlásený konkurz na majetok 6 väzňov. Tieto prípady však nie sú zahrnuté v štatistikách osobných bankrotov, nakoľko s účinosťou od 1. januára 2018 dlžník nie je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára, ak je vo výkone trestu odňatia slobody. V týchto prípadoch súd uložil trest prepadnutia majetku,“ upozorňuje Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

Celý obsah tlačovej správy nájdete tu.