Bratislava, 28/04/2021

Superodpočet za rok 2019 si uplatnilo 373 firiem, na daniach ušetrili 25 miliónov eur

Celková výška superodpočtu za rok 2019 dosiahla takmer 120 miliónov eur 

Napriek zvýšenej sadzbe superodočet za rok 2019 nedosiahol úroveň čerpania za predchádzajúce obdobie 

V zozname superodpočtov 2019 chýba 76 subjektov zo zoznamu 2018 pôsobiacich v priemysle, IT aj v obchode 

Prvýkrát v histórii: viac ako polovica subjektov si uplanila superodpočet vyšší ako 100 000 eur, spolu tvoria 95 % objemu čerpaného superodpočtu

 177 nováčikov: rastie sila subjektov s domácimi vlastníkmi a prvenstvo v objeme čerpaného superodpočtu prevzal IT sektor

Celý obsah tlačovej správy nájdete tu.