Bratislava, 02/06/2021

Počet spoločností pod dočasnou ochranou klesá

V máji 2021 súdy nerozhodli o poskytnutí novej dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi ani jednému podnikateľskému subjektu a jednej spoločnosti bola dočasná ochrana predĺžená. Zároveň bola v minulom mesiaci dočasná ochrana ukončená trom podnikateľským subjektom na základe uplynutia doby dočasnej ochrany (tri mesiace). Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF  - Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), do 31. mája 2021 tak dočasnú ochranu využívalo len šesť podnikateľských subjektov.

 „Zámerom dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi bolo, aby tento inštitút pomoci využili iba subjekty, u ktorých je predpoklad, že po uplynutí obdobia troch, respektíve šiestich mesiacov pod ochranou budú schopní uhrádzať svoje záväzky. Spoločnosti by sa tak mali vyhnúť konkurzom či reštrukturalizáciám. Či sa tento úmysel podarí naplniť, nám ukážu až ďalšie obdobia a štatistiky firemných bankrotov,” povedala Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

Celý obsah tlačovej správy nájdete tu.