Bratislava, 03/06/2021

Konkurzy podnikateľských subjektov v máji výrazne vzrástli

V máji 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 25 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 3 reštrukturalizácie. Vyplýva to z analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK). 

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 127,27 percenta (z 11 na 25) a počet reštrukturalizácií sa nezmenil. V medziročnom porovnaní s májom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 78,57 percenta (zo 14 na 25) a počet reštrukturalizácií vzrástol o 200 percent (z 1 na 3). 

V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 13 konkurzných konaní (7 v máji 2020) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 12 konkurzov (8 v máji 2020). Zároveň sa začalo 30 nových konkurzných konaní (15 v máji 2020). 

„Počas celého obdobia od 12. mája 2020 do 31. januára 2021, keď platil zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii sme zdôrazňovali, že akákoľvek štátna podpora nevyrieši problém, iba oddiali jeho riešenie. Vznikol tak fenomén tzv. tieňových bankrotov - dlžníci v predlžení počas dočasnej ochrany nemuseli vyhlasovať konkurz na svoj majetok a veritelia nemohli podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Očakávali sme, že sa niektoré firmy, ktoré boli pod dočasnou ochranou, nebudú vedieť po jej skončení s finančnými problémami vysporiadať a budú musieť riešiť svoj úpadok. V máji tohoto roku sme zaznamenali tri podnikateľské subjekty, ktoré inštitút dočasnej ochrany využívali. Na majetok AGRODOL, s.r.o. bol vyhlásený konkurz, na majetok C.D.K. ice, s.r.o. bol vyhlásený malý konkurz  a firme Danubian Biogas s.r.o. bola povolená reštrukturalizácia,” uviedla Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.  

Celý obsah tlačovej správy nájdete tu.