Bratislava, 01/07/2021

Dočasnú ochranu využíva osem spoločností

V minulom mesiaci súdy rozhodli o poskytnutí novej dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi dvom podnikateľským subjektom a jednej spoločnosti ju predĺžili. V júni nebola dočasná ochrana ukončená žiadnemu podnikateľskému subjektu. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF  - Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), do 30. júna 2021 tak dočasnú ochranu využívalo osem podnikateľských subjektov.

„Z našich analýz vyplýva, že z týchto spoločností dve podnikajú v priemyselnej výrobe, dve v administratíve a podporných službách a rovnaký počet aj v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove. Jedna spoločnosť pôsobí v doprave a skladovaní a jedna v oblasti umenia, zábavy a rekreácie,“ spresnila Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

Celý obsah tlačovej správy nájdete tu.