Hospodárenie samospráv sa medziročne zhoršilo

Hospodárenie samospráv (obcí, miest a nimi zriadených rozpočtových organizácií) v Slovenskej republike sa k 30. 9. 2017 skončilo celkovo s prebytkom 347,470 mil. eur, čo v porovnaní so 482,965 mil. eur k 30. 9. 2016 predstavuje zhoršenie plusového výsledku hospodárenia o 28,05 %. Ako ďalej vyplýva z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej len CRIF SK), po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií bol účtovný prebytok samospráv vyšší, dosiahol 492,704 mil. eur, avšak oproti 518,967 mil. eur v rovnakom období roku 2016 medziročne poklesol o 5,06 %.

Plné znenie tlačovej správy nájdete TU.