Do konca novembra zbankrotovalo už 4 415 ľudí

V novembri bolo na Slovensku vyhlásených 773 osobných bankrotov. Ako vyplýva z údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), do konca novembra zbankrotovalo 4 415 obyvateľov Slovenskej republiky. „Od nadobudnutia účinnosti novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá výrazným spôsobom zmenila podmienky osobného bankrotu, bolo najviac rozhodnutí o oddlžení, okrem mesiaca august, vydaných v Banskobystrickom kraji. V  novembri sme tu zaznamenali až 220 osobných bankrotov,“ približuje Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

Plné znenie tlačovej správy nájdete TU.