V januári bolo najviac konkurzov vyhlásených v stavebníctve

Bratislava 4. februára 2022 – V januári bolo na Slovensku vyhlásených 21 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené dve reštrukturalizácie. Vyplýva to z analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau (ďalej CRIF SK).

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov ostal na rovnakej úrovni a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 100 percent (z 1 na 2). V medziročnom porovnaní s januárom 2021 počet konkurzov vzrástol o 16,67 percenta (z 18 na 21), počet reštrukturalizácií sa nezmenil. V minulom mesiaci bolo zároveň zastavených 5 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (7 v januári 2021) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 9 konkurzov (6 v januári 2021). Zároveň sa začalo 23 nových konkurzných konaní (39 v januári 2021).

„Prvýkrát od roku 2006, kedy sme začali analyzovať spôsoby riešenia úpadku firiem, bol počet vyhlásených konkurzov v januári v stavebníctve vyšší, než počet konkurzov vo veľko- a maloobchode. Je to o to pozoruhodnejšie, že stavebný boom na Slovensku stále trvá. Týka sa však najmä veľkých investičných projektov, zatiaľ čo niektoré menšie stavby stoja pre desať až sto a viac percentný nárast cien stavebných materiálov ako aj nedostatok stavebných robotníkov,“ uviedla Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 273 konkurzov, čo je o 62,50 percenta viac než v predchádzajúcom období (168 konkurzov). V období od februára 2021 do januára 2022 bolo povolených 24 reštrukturalizácií, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (21 reštrukturalizácií) je o 14,29 percenta viac. Od roku 2006 do konca januára 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 4 579 konkurzov a bolo povolených 884 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Najpočetnejšou skupinou v konkurze sú firmy bez zamestnancov
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v januári 2022 bolo 20 konkurzov (95,24 percenta) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov, pričom z nich 18 (90 percent) boli spoločnosti s ručením obmedzeným, jedna (5 percent) akciová spoločnosť a jedna (5 percent) jednoduchá spoločnosť na akcie. Zároveň bol vyhlásený konkurz na jedno združenie (4,76 percenta). Až 57,14 percenta predstavujú spoločnosti bez zamestnancov. V januári 2022 bola povolená reštrukturalizácia dvom spoločnostiam s ručením obmedzeným, z toho jednej bez zamestnancov a jednej s 5 - 9 zamestnancami. Tou bola AGROPODNIK Želovce, s.r.o., zameraná na pestovanie ostatných netrvácnych plodín. Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v januári 2022 vyhlásený konkurz, bola spoločnosť CI – servis a.s. Poskytovala súkromné bezpečnostné služby, sídlila v Košickom kraji a zamestnávala 25 – 49 pracovníkov. Zo spoločností, ktoré v minulom mesiaci skončili v konkurze, jedna využívala dočasnú ochranu – Danubian Biogas s.r.o. Zaoberala sa výrobou elekriny, zamestnávala 5 – 9 pracovníkov a sídlila v Bratislavskom kraji.

Najviac konkurzov v stavebníctve
V januári 2022 bolo najviac konkurzov vyhlásených v stavebníctve (4), v troch sekciách boli vyhlásené po tri konkurzy: dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu; odborné, vedecké a technické činnosti a v sekcii administratívne a podporné služby. Spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia v sekcii poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov. Najviac konkurzov súdy v januári 2022 vyhlásili v Bratislavskom (4) a v Trenčianskom kraji (4); spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou sídlia v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji.