V júli zbankrotovalo 718 občanov

Bratislava 4. augusta 2022 – V júli 2022 zbankrotovalo 718 občanov Slovenska, čo je priebežne najmenší počet bankrotov v jednom mesiaci za posledných 14 mesiacov. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 859 osobnými bankrotmi to predstavuje pokles o 16,41 percenta. V porovnaní s júnom 2022, keď zbankrotovalo 862 dlžníkov, ich v júli bolo o 16,71 percenta menej. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií.

„V júli zbankrotovalo aj 78 dlžníkov bez vlastného domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Z celkového počtu zbankrotovaných dlžníkov v minulom mesiaci, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, predstavoval ich podiel 10,86 percenta. Z nich 55, resp. 70,51 percenta bolo mužov a 23, resp. 29,49 percenta bolo žien. Zbankrotovalo 14 manželských párov, zaznamenali sme aj päť príbuzenských väzieb, medzi nimi bola aj matka a dvaja synovia. Zaujímavou je skutočnosť, že z 11 dlžníkov bez domova, ktorí zbankrotovali v Bratislave, ich má 5, resp. 45,45 percenta adresu na najznámejšej bratislavskej virtuálnej adrese Karpatské nám. 7770/10. Sídli na nej aj 8 390 právnických subjektov s  IČO-m a 1 188 fyzických osôb vrátane podnikateľov,“ uviedla Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 713 konkurzov (99,30 percenta) a 5 dlžníkov (0,70 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v júli 2022 ich bolo 49 (6,82 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 669 (93,18 percenta) na majetok nepodnikateľov. V júli 2022 súdy zároveň zrušili 735 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 651 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 84 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Do Registra diskvalifikácií pribudol jeden oznam o dátume vylúčenia. Ide o dlžníka, ktorému bol povolený konkurz v apríli 2018. Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júla 2022 bolo vyhlásených 63 634 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku do konca júla zbankrotovalo 5 572 občanov.

Zbankrotovala aj deväťdesiatnička
Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v júli 2022 ich pripadalo na mužov 422 a na ženy 296. Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v júli 2022, malo 2,61 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v júli 2021 ich bolo 1,79 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,04 percenta dlžníčok (v júli 2021 ich bolo 4,35 percenta). V júli sa najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov (mužov aj žien) stali štyridsiatnici s podielom 30,78 percenta (v júli 2021 s podielom 30,15 percenta). Druhou najpočetnejšou skupinou boli tridsiatnici s podielom 29,67 percenta (v júli 2021 s podielom 28,29 percenta). V júli 2022 zbankrotovala aj jedna deväťdesiatnička.

Najviac bankrotov v Prešovskom, najmenej v Bratislavskom kraji
V siedmom mesiaci tohto roka súdy vyhlásili najviac osobných bankrotov v Prešovskom – 122 a v Košickom kraji – 116. Naopak najmenej ich bolo v Bratislavskom – 50 a v Trnavskom kraji - 69. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v piatich krajoch, najviac v Banskobystrickom o 36,24 percenta a v Trnavskom o 33,01 percenta. Počet osobných bankrotov najviac medziročne vzrástol v Trenčianskom kraji – o 16,88 percenta.