V júli skončilo v konkurze 19 firiem

Bratislava 2. augusta 2022 – V júli bolo na Slovensku vyhlásených 19 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a boli povolené 2 reštrukturalizácie. Vyplýva to z analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 5,56 percenta (z 18 na 19) a počet reštrukturalizácií klesol o tretinu (z 3 na 2). V medziročnom porovnaní s júlom 2021 sa počet konkurzov znížil o 17,39 percenta (z 23 na 19). O 100 percent (z 1 na 2) sa medziročne zvýšil počet reštrukturalizácií. 

„V júli bol vyhlásený konkurz na dodávateľa elektriny LE TRADING, a.s., ktorý ukončil dodávku elektriny svojim zákazníkom k 11. 10. 2021. Vysoká strata za rok 2021 dostala spoločnosť do predlženia napriek tomu, že patril do skupiny firiem s veľkým intervalom obratu od 150 do 300 mil. eur. Do konkurzu ho poslal jeho veriteľ Východoslovenská energetika a.s., pričom nebol dlžníkom ani Finančnej správy ani Sociálnej poisťovne. Najväčším zamestnávateľom s intervalom 500 až 999 zamestnancov je známa spoločnosť Dedoles, s. r. o., ktorá dlží Sociálnej poisťovni takmer 448 tisíc eur a súd jej povolil reštrukturalizáciu. Reštrukturalizácia bola povolená aj mediálne známemu prenajímateľovi a prevádzkovateľovi vlastných alebo prenajatých nehnuteľností Arca Investments, a.s.,” uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V minulom mesiaci bolo zároveň zastavených 9 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (15 v júli 2021) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 19 konkurzov (5 v júli 2021). Zároveň sa začalo 41 nových konkurzných konaní (31 v júli 2021).

„V mesiaci júl nebola zatiaľ povolená ani jedna verejná preventívna reštrukturalizácia. Ustanovenia, ktoré ju upravujú, vyplývajú zo zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a účinnosť nadobudli od 17. 7. 2022. Cieľom legislatívnej normy je, aby dlžník riešil zlú finančnú situáciu ešte v čase, kedy je možné predísť úpadku a následnému konkurzu, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti, udržať pracovné miesta a zachovať svoje know-how. Malo by ísť o rýchle a efektívne ozdravenie podniku po dohode s veriteľmi a očakáva sa, že veritelia dlžníka budú uspokojení vo vyššej miere, ako by tomu bolo v prípade insolvenčného konania v konkurze alebo v reštrukturalizácii. Je otázne, koľko podnikateľov bude postupovať s „odbornou starostlivosťou”, bude priebežne sledovať finančnú situáciu, stav majetku a záväzkov a najmä dokáže odhadnúť, či sa v priebehu 12 mesiacov nestane platobne neschopným. Definícia „hroziaceho úpadku” nezohľadňuje, že sme v „krízovom období”, keď množstvo podnikov rieši negatívne dopady na ich podnikanie spôsobené pandemickou situáciou, rastom cien energií, pohonných hmôt a materiálov. Zákon nerozlišuje medzi prvotnou a druhotnou platobnou neschopnosťou, na niektoré subjekty bude mať negatívny dopad aj vojenský konflikt na Ukrajine a s ním spojené ekonomické sankcie voči Rusku,“ doplnila Jana Marková.

V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 270 konkurzov, čo je o 25,58 percenta viac než v predchádzajúcom období (215 konkurzov). V období od augusta 2021 do júla 2022 bolo povolených 27 reštrukturalizácií, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (24 reštrukturalizácií) je o 12,50 percenta viac. Od začiatku tohto roka do konca júla 2022 bolo vyhlásených 147 konkurzov – rovnako, ako v prvých siedmich mesiacoch minulého roka. V tomto roku bolo zatiaľ povolených 21 reštrukturalizácii, čo je o 3 viac, než v období január – júl 2021. Od roku 2006 do konca júla 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 4 705 konkurzov a bolo povolených 903 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Najpočetnejšou skupinou  firiem, ktoré sa dostali do konkurzu sú firmy bez zamestnancov
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v júli 2022 bolo 18 konkurzov (94,74 percenta) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov – z toho 15 (83,33 percenta) bolo spoločností s ručením obmedzeným, 1 (5,56 percenta) bola akciová spoločnosť, jedno (5,56 percenta) bolo družstvo a 1 (5,56 percenta) bola komanditná spoločnosť. Zároveň bol jeden konkurz (5,26 percenta zo všetkých vyhlásených konkurzov) vyhlásený na majetok nadácie. Až 68,42 percenta predstavujú spoločnosti bez zamestnancov. V júli 2022 bola povolená reštrukturalizácia jednej spoločnosti s ručením obmedzeným a jednej akciovej spoločnosti. Jedna spoločnosť v reštrukturalizácii (50 %) zamestnáva menej ako 10 pracovníkov, druhá (50 %) od 500 do 999 pracovníkov. V júli nebolo vydané žiadne rozhodnutie o dočasnej ochrane podnikateľov pred veriteľmi a ani žiadny podnikateľský subjekt v roku 2022 nevyužíval dočasnú ochranu.

V konkurze skončilo najviac firiem z Bratislavského kraja
V júli 2022 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (3) a v sekcii administratívne a podporné služby (3). Jedna spoločnosť s povolenou reštrukturalizáciou pôsobí vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov a druhá v oblasti nehnuteľností. Najviac konkurzov súdy v júli 2022 vyhlásili v Bratislavskom kraji (6); obe spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou sídlia tiež v Bratislavskom kraji.