Osobné bankroty medziročne rastú

Bratislava 7. apríla 2022 – V prvom štvrťroku 2022 zbankrotovalo 2 309 obyvateľov Slovenska. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (ďalej CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1 250 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast až o 84,72 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, keď od októbra do decembra 2021 zbankrotovalo 2 892 dlžníkov, ich v prvej štvrtine roka 2022 bolo o 20,16 percenta menej.

„Dôvodom tak výrazne nižšieho počtu osobných bankrotov v prvom štvrťroku minulého roka boli na jednej strane vtedajšie vládne obmedzenia v súvislosti s bojom proti pandémii koronavírusu a na druhej strane aj prísnejšie legislatívne podmienky, keď začalo platiť, že o osobný bankrot môže požiadať iba dlžník s minimálne rok trvajúcou exekúciou. Zo štatistík z predchádzajúceho mesiaca chceme upozorniť na skutočnosť, že zbankrotovalo 82 ľudí s trvalým pobytom na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Ľudia bez vlastného domova tak predstavujú takmer 10 percent z celkového počtu osobných bankrotov. Zároveň sme zaznamenali aj bankrotujúcich 27 manželských párov,“ uvádza Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V marci 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 843 osobných bankrotov. V porovnaní s marcom 2021 s 284 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný nárast až o 196,83 percenta. V porovnaní s februárom 2022, keď zbankrotovalo 732 dlžníkov, ich v treťom mesiaci 2022 bolo o 15,16 percenta viac. V marci 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 843 osobných bankrotov. V porovnaní s marcom 2021 s 284 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný nárast až o 196,83 percenta. V porovnaní s februárom 2022, keď zbankrotovalo 732 dlžníkov, ich v treťom mesiaci 2022 bolo o 15,16 percenta viac.

V marci najviac bankrotovali muži tridsiatnici a ženy štyridsiatničky
Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v marci 2022 ich pripadalo na mužov 518 a na ženy 325. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži. V medziročnom porovnaní sa ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov zvýšil o 1,94 percentuálneho bodu (59,51 percenta v marci 2021 vs. 61,45 percenta v marci 2022). Podiel žien v marci 2022 medziročne o 1,94 percentuálneho bodu klesol (40,49 percenta v marci 2021 vs. 38,55 percenta v marci 2022). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v marci 2022, malo 2,32 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v marci 2021 ich bolo 6,51 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,46 percenta dlžníčok (v marci 2021 ich bolo 6,09 percenta). V marci sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi spolu stali tridsiatnici s 30,13 percentami (28,52 percenta v marci 2021), za nimi nasledovali štyridsiatnici s podielom 28,59 percenta (24,65 percenta v marci 2021).

Najviac bankrotov v Prešovskom kraji
V treťom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom – 165, v Banskobystrickom – 137 a v Nitrianskom  kraji – 137, naopak najmenej v Bratislavskom kraji – 52. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov v každom kraji vzrástol, najviac v Nitrianskom – až o 2 183,33 percenta (zo 6 na 137).