Publikácia Stredné hodnoty 2020

Koniec roka býva v spoločnosti CRIF spojený aj s vydaním ojedinelej odbornej publikácie venovanej odvetvovým štandardom Stredné hodnoty. Už 28. ročník vydania je výnimočný svojím obsahom, nakoľko poskytuje prierez ekonomiky Slovenska vyjadrený v číslach za jednotlivé ekonomické činnosti, a to prostredníctvom divízií a skupín (SK NACE), pričom zobrazuje stav a vývoj slovenskej ekonomiky odvetví za posledné tri roky.

Balíček tlačenej verzie publikácie spolu s elektronockou verziou stojí 50 eur. 

V prípade záujmu nás kontaktujte cez info.sk@crif.com.