Firmy a podnikatielia

Firmy a podnikatelia

aplikácia Cribis Univerzálny register obsahuje informácie o podnikateľských subjektoch zo SR a ČR

10 miliónov subjektov v jednej prehľadnej databáze
50 informačných zdrojov

Služby pre firmy a podnikateľov prostredníctvom aplikácie CRIBIS Univerzálny register

Všetky dáta podnikateľských subjektov zo Slovenska sú prepojené s informáciami o podnikateľských subjektoch z Čiech na jednom mieste. Možnosť individuálneho nastavenia obsahu a databázových funkcií pri práci s informáciami. Široké spektrum dátových zdrojov na jednom mieste vrátane neverejných pohľadávkových dát od inkasných agentúr a z uzatvorených skupín užívateľov. Priebežná interaktívna práca s diagramami väzieb podnikateľských subjektov a fyzických osôb v čase. Možnosť zobrazovania negatívnych informácií o podnikateľských subjektoch v SR a ČR priamo v diagrame väzieb. Priame prepojenie z databázy Cribis Univerzálny register na dáta z Centrálnej evidencie exekúcií a na informácie z Katastra nehnuteľností. Flexibilný rozsah monitoringu dôležitých informácií vo firmách, pri fyzických osobách podnikateľoch a fyzických osobách s možnosťou priebežného uberania alebo pridávania klientom sledovaných subjektov a sledovaných informácií.

icon-small-20-hover.png Analyzujeme príležitosti

Aplikácia Cribis Univerzálny register  je jedinečným nástrojom pre podporu rozhodovania o preverovaní  aktuálnych a naviazaní nových obchodných kontaktov. Prostredníctvov Základného reportu získate komplexné obchodné informácie o firmách.

Business Information

heading-icon-01.png Rozkrývame súvislosti

Prostredníctvom aplikácie Cribis Univerzálny register a služby Diagram obchodných a majetkových väzieb môžete nahliadať do aktuálnej štruktúry firiem a rozkrývať ekonomické väzby z minulosti.

Business Information

icon-small-05-hover.png Monitorujeme riziká

Aplikácia Cribis Univerzálny register ponúka službu Monitoring dôležitých udalostí vo firmách a monitoring fyzických osôb. Vďaka nemu získate prehľad o týchto udalostiach zasielaný formou alertov e-mailom na dennej báze.

Business Information