PhyOn Phygital onboarding

Platfoma určená na jednoznačnú a bezpečnú identifikáciu nových zákazníkov získaných v online režime.

Bola vystavaná na bezpečných CRIF technológiách a technologických vybraných partneroch, pričom kombinuje overenie digitálnej identity a fyzickej prítomnosti klienta. Tento prístup možno skrátene nazvať Phygital - proces, ktorý kombinuje digitálny aj fyzický svet. Z uvedenej logiky vyplýva názov platformy PhyOn ako zástupca "Phygital onboarding".

PhyOn umožňuje rýchle nasadenie nového digitálneho procesu, ale aj optimalizáciu súčasných procesov. Klienti môžu využiť metódy využívajúce analýzu ID dokumentov (OCR, AntiFraud) doplnenú o overenie fyzickej prítomnosti s použitím techník FaceBiometriky. Ďalšou možnosťou je metóda prevzatej identity postavená na službách bankovej identity alebo KYC poskytovaných jednotlivými bankovými inštitúciami. Platforma PhyOn ponúka aj podporu metód digitálneho onboardingu, ktorá je relevantná aj v iných európskych regiónoch a je pripravená aj pre medzinárodné nasadenie.

PhyOn je vďaka modularite svojich komponentov a možnosti napojenia na celú radu dátových služieb CRIF v oblasti Business Information a AML vhodným riešením aj v situáciách, keď klient potrebuje využiť vzdialený autorizovaný onboarding svojich firemných zákazníkov.

Platforma PhyOn je vrátane IdentityHUBu, špecificky vytvoreného pre Slovensko a Českú republiku, v testovacom režime s ukážkami zodpovedajúceho demo procesu. Plné produkčné nasadenie u prvých zákazníkov očakávame v druhej polovici tohto roka. Spoločne s ďalšími partnermi je už k dispozícii aj pilotné demo prostredie pre SME digitálne onboarding. V tejto oblasti očakávame, že naši zákazníci budú môcť využiť aj naše vlastné skúsenosti s používaním tohto typu služieb u nami prevádzkovaných služieb v retailovej oblasti.