Cribis Mobile

Mobilná aplikácia Cribis Mobile je zdarma dostupná v App Store, Google Play a Samsung Apps a ponúka informácie o viac ako 10 miliónoch podnikateľských subjektov a fyzických osôb z viac ako 40 dôveryhodných informačných zdrojov.  Ponúka súhrnné informácie o firmách nutné pre podporu profesionálneho riadenia rizík. Je dostupná v slovenčine, češtine a angličtine.