Cribis Connected

Integračná platforma, ktorá umožňuje využívať dáta z aplikácie Cribis Univerzálny register priamo vo firemných aplikačných systémoch a zabezpečí rozšírenie informačného systému o kľúčové informácie o vašich obchodných partneroch.