Banky a finančné inštitúcie

Banky a finančné inštitúcie

ponúkame služby v nasledujúcich oblastiach

overovanie schopnosti splácať záväzky
informácie o platobnej histórii klientov

Služby pre banky a finančné inštitúcie

CRIF - Slovak Credit Bureau je dlhoročným partnerom slovenských bánk, leasingových spoločností a poisťovní a poskytuje prístup k informáciám o ekonomickej situácii jednotlivcov a firiem, ktoré sú nad rámec štandardných databáz. Finančným inštitúciám poskytuje informácie o totožnosti jednotlivcov a ich úverové hodnotenie, čo im napomáha rozvíjať modely rozhodovania.

icon building orange Banky

Spoločnosť CRIF poskytuje služby komerčným bankám. Prostredníctvom Bankového registru klientskych informácií zhromažďuje informácie o fyzických osobách a sleduje predovšetkým ich úverovú históriu. Tieto služby využívajú najmä oddelenia predaja a riadenia rizík. Spoločnosť neustále vyvíja v súvislosti so stále narastajúcimi požiadavkami od regulátorov nové riešenia, ktoré umožňujú bankám sústrediť sa na svoje podnikanie.  

icon building orange Leasingové a splátkové spoločnosti

Spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau je technickým partnerom Nebankového registra klientskych informácií. Leasingové a splátkové spoločnosti rovnako potrebujú vzájomnú výmenu informácií, ktoré vypovedajú o bonitč, dôveryhodnosti a platobnej morálke klientov.

foto-barák-rating-msp.jpg

icon-small-19-hover.png Credit Navigator

Credit Navigator je aplikácia, ktorá umožňuje všetky štandardné typy dopytov do Bankového a Nebankového registra klientskych informácií. Pre komunikáciu užívateľov s administrátorom využíva Credit Navigator univerzálne rozhranie, ktoré umožňuje použitie tenkého klienta a užívatelia využívajú pre pripojenie a prácu v Credit Navigatore pri prehliadači Internet iExplorer minimálne vo verzii 7.0. 

icon-small-19-hover.png Portfolio Lab

Portfolio Lab služby sú služby poskytované bankám prostredníctvom systému „PLAB“. Systém spracováva údaje o klientoch v rozsahu zodpovedajúcemu štruktúre Výpisov z registrov podľa zmluvných ustanovení. Informačný systém Portfolio Lab umožňuje podávanie žiadostí ohľadom klientov bánk zo strany bánk a poskytovanie súhrnných či čiastkových informácií o klientoch bankám s cieľom umožniť im systematické hodnotenie rizika vlastného klientskeho portfólia alebo sledovanie dynamických zmien. 

icon-small-19-hover.png Trendview

Služba Trendview poskytuje pravidelne členom registrov informácie o trendoch úverového trhu z dát Bankového registra klientskych informácií vo forme benchmarkingových reportov. Každá finančná inštitúcia má možnosť získať sadu reportov, ktoré porovnávajú výkonnosť s priemernou výkonnosťou trhu vo vybraných parametroch.

icon-small-19-hover.png CLever

CLever umožňuje bankám a finančným inštitúciám dosiahnuť efektívnejšie riadenie inkasa nezaplatených pohľadávok prostredníctvom štruktúrovane definovaných zadaní, priraďovaní a metód. Zároveň tu pôsobí neustále vymáhanie a monitoring – to umožňuje značné zacielenie procesu a jeho automatizáciu.

icon-small-19-hover.png CreditFlow

CreditFlow je produkt, ktorý umožňuje prepojenie so systémami na podporu rozhodovania, internými a externými dátovými zdrojmi a priraďovanie aktivít rôznym roliam v rámci organizácie (spoločnosti). CreditFlow tak ponúka to pravé riešenie pre efektívnejšie a modernejšie riadenie všetkých procesov pri posudzovaní úverov.

icon-small-19-hover.png StrategyOne

StrategyOne je moderné a ucelené riešenie, ktoré každej inštitúcii umožňuje identifikovať cieľové skupiny, budovať lojálnosť zákazníkov, a tak zvyšovať obraty a zisky. To všetko vďaka kombinácii riadiaceho a regulačného hľadiska, teda vrátane implementácie algoritmov pre výpočet ratingu a odhadu rizika.