CRIF - Slovak Credit Bureau
CRIF
CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. je prevádzkovateľom Bankového a nebankového registra na Slovensku. Dodáva komplexné riešenia pre oblasť obchodných a spotrebiteľských informácií, ako aj riešenia pre riadenie úverových procesov a marketingových aktivít.

Našim jediným akcionárom je CRIF S.p.A.
CRIF - Slovak Credit Bureau
Focus on

Cribis Univerzálny register


Business information portál Cribis Univerzálny register spája obsah a funkčnosť informačného portálu Cribis Univerzálneho registra a webového analytického informačného portálu s novými funkciami a novými zdrojmi údajov. Vznikol tak na Slovensku unikátny informačný portál pre široký okruh užívateľov s množstvom praktických funkcií a prehľadných informácií vo fulltextovej forme, ktoré je možné z vytvorených reportov ďalej spracovávať v bežných softvérových aplikáciách.

Poskytuje vysoko kvalitné informácie, analýzy a správy využiteľné na podporu nástrojov risk manažmentu v rôznych typoch obchodných spoločností, predovšetkým finančných inštitúcií (banky, leasingové spoločnosti, spoločnosti poskytujúce finančné služby, poisťovne,...), investorských spoločností, ale aj ostatných podnikateľských subjektov.


CRIF Events Worldwide
  Novinky

Events Worldwide

Hamburg, Nemecko, 29. februára 2016
​V Nemecku spoločnosť CRIF získava firmu Bürgel, pôvodný spoločný podnik celosvetového lídra v oblasti úverového poistenia spoločnosti Euler Hermes a medzinárodného poskytovateľa finančných služieb skupiny EOS.