Váš globálny partner na dynamických trhoch
Váš globálny partner na dynamických trhoch
 
Vďaka hlbokým znalostiam a expertným skúsenostiam je CRIF schopný ponúknuť komplexný a integrovaný prístup k procesu rozhodovania. Tento postup účinne kombinuje credit reporting, modely na podporu rozhodovania, manažérske riešenia, poradenstvo, outsourcing, softvérové riešenia a celosvetové business informačné systémy. Táto ucelená sústava schopností umožňuje CRIF-u poskytovať progresívne riešenia pre každú fázu riadenia vzťahu so zákazníkmi (CRM) – od strategického plánovania po prevenciu pred podvodmi, akvizície a portfolio manažment, vymáhanie pohľadávok – s cieľom poskytnúť Vám tieto služby s jasnými konkurenčnými výhodami.

CRIF je popredným poskytovateľom bankových úverových informácií v kontinentálnej Európe, je jedným z hlavných svetových hráčov ponúkajúcich integrované služby a riešenia v oblasti obchodných informácií a úverového a marketingového riadenia a je zahrnutý do prestížneho rebríčku FinTech 100, ktorý združuje popredných svetových poskytovateľov technológií pre odvetvia finančných služieb.
Služby CRIF v súčasnej dobe každodenne využíva 6 300 bánk a finančných spoločností a viac ako 44 000 firiem v 50 krajinách.
 
CRIF je nezávislou spoločnosťou s 90% kapitálu vo vlastníctve zakladateľov a manažmentu. Zvyšných približne 10% je vo vlastníctve rôznych úverových inštitúcií. Spomedzi týchto inštitúcií boli medzi akcionármi od 90- tych rokov 3 medzinárodné banky, menovite BNL-BNP Paribas, Deutsche Bank a Banco Popolare (najväčšia Talianska verejná kooperatívna úverová inštitúcia).

V roku 2016, CRIF Celkové tržby 480 miliónov eur. Súčasné akciovej činí 176,2 miliónov eur.
  • 30+ krajín s priamymi aktivitami
  • 67 spoločností
  • 4,200 profesionálov pre Vašu podporu  

​