Novinky
Novinky
 
Dostupné správy:
​Bratislava, 21. júla 2016
Z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o., vyplýva, že hospodárenie samospráv v Slovenskej republike sa k 31. 3. 2016 skončilo s celkovým prebytkom 274,680 mil. eur, čo je v porovnaní s 210,898 mil. eur v rovnakom období predchádzajúceho roku viac o 30,24 %. Z analýzy ďalej vyplýva, že započítaním príjmových a výdavkových finančných operácií sa účtovný prebytok medziročne zvýšil na 304,841 mil. eur oproti 237,424 mil. eur, t. j. o 28,40 %. „Samosprávy ako celok naďalej efektívne nakladajú so získanými financiami, nárast prebytku bol vyvolaný medziročným zvýšením príjmov (o 7,12 %) pri takmer nezmenenom objeme výdavkov (zvýšenie iba o 0,40 %),“ uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF – Slovak Credit Bureau.
 
Hamburg, Nemecko, 29. februára 2016
​V Nemecku spoločnosť CRIF získava firmu Bürgel, pôvodný spoločný podnik celosvetového lídra v oblasti úverového poistenia spoločnosti Euler Hermes a medzinárodného poskytovateľa finančných služieb skupiny EOS.
 
Bratislava 22. februára 2016
​Napriek efektívnemu nakladaniu s financiami, Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK, vidí rezervy v činnosti samospráv najmä vo výbere daní z nehnuteľností
 
Bratislava 18. januára 2016
​Zatiaľ čo roky 2013 a 2014 sa vyznačovali najvyššími počtami spoločností v úpadku, ekonomický rast v roku 2015 priaznivo pôsobil na zotavenie a ozdravenie podnikateľského prostredia na Slovensku.
 
Bratislava 12. januára 2016

​​Výpadok z podielových daní sa oproti rokom 2012 až 2014 zmiernil.

Rozpočtové hospodárenie samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií na Slovensku skončilo k 30. 6. 2015 celkovo s prebytkom takmer 288,372 mil. eur. Ako vyplýva z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o., po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií bol ich účtovný prebytok ešte vyšší a dosiahol takmer 333,538 mil. eur. „Tento pozitívny výsledok samosprávy dosiahli aj vďaka vyšším príjmom z podielových daní a efektívnemu nakladaniu so získanými prostriedkami. Bude zaujímavé sledovať, či samosprávy v tomto kurze pokračovali aj v druhej polovici roka,“ uviedla Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti.

 
Bratislava, 3. novembra 2015
​Napriek súčasnému rastu ekonomiky môže počet konkurzov a povolených reštrukturalizácií v stavebníctve narastať ešte v ďalších obdobiach.
 
Bratislava, 29. októbra 2015

​V treťom štvrťroku 2015 slovenské súdy vyhlásili 147 osobných bankrotov, v auguste ich bolo historicky najviac.

V Českej republike v rovnakom období do osobného bankrotu vstúpilo 4 119 obyvateľov.
 

 
Bratislava, 17. augusta 2015

​V prvých troch mesiacoch samosprávy dostali takmer 29 % z prognózovaného ročného objemu podielových daní.

 

 
Bratislava, 15. júl 2015
​Historicky doposiaľ najvyšší mesačný počet osobných bankrotov z januára 2015 bol prekonaný dvakrát.
Osobných bankrotov vyhlásili v Českej republike 25 násobne viac.
Z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau vyplýva pokračovanie trendu nárastu počtu osobných bankrotov a po roku 2012 aj zvyšovanie tempa ich rastu. Za všetky druhé kvartály od roku 2006 sa počet osobných bankrotov prechodne znížil iba v druhom štvrťroku 2009.
 
Bratislava, 8. júl 2015
​Vývoj vo všetkých krajoch nebol v súlade s trendom poklesu počtu nových subjektov v úpadku.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9