Kariéra
KariéraCRIF je globálna spoločnosť, ktorá neustále rastie a expanduje. Sme poskytovateľom informácií, technologií a služieb, ktoré sú súčasťou rozhodovacích procesov bánk, finančných inštitúcií, poisťovní, verejnej správy a súkromných spoločností.
 
Kariéra v spoločnosti CRIF ide ruka v ruke s inováciami, zapálením pre prácu a schopnosťou myslieť za hranicu svojich návykov.
 
Každý člen CRIF tímu môže vylepšovať svoje schopnosti a rozširovať svoj potenciál.
Bez ohľadu na svoju úlohu v tíme každý jeho člen prispieva k rastu spoločnosti prostredníctvom ďalšieho rozvoja produktov, riešení a služieb s vysokou pridanou hodnotou.
Spoločne môžeme dosiahnuť nové a prekvapivé výsledky!
 
V našich tímoch sú profesionáli z oblastí:
• informačné technológie
• obchodní analytici
• obchodní konzultanti
• personál
• obchodníci