CRIF Collection Services
CRIF Collection Services

CRIF Collection Services poskytuje bankám, finančným inštitúciam, poisťovniam, verejným a obchodným spoločnostiam širokú škálu riešení vymáhania pohľadávok. Na základe skúseností Skupiny CRIF, CRIF Collection Services zabezpečuje vysoký stupeň vymožiteľnosti pohľadávok aplikáciou modelov rozhodovania, identifikovaním vhodných stratégií a voľbou najefektívnejších postupov.
Základná charakteristika
  • Poradenské služby a analytika. Prostredníctvom hodnotenia portfólií zákazníkov a spätnej analýzy výsledkov vymáhania pohľadávok je možné identifikovať najvhodnejšie stratégie a postupy vymáhania, berúc do úvahy špecifické črty odvetvia a potrieb klienta.
  • Špecializovaný a vysoko kvalifikovaný tím odborníkov s medzinárodnými i miestnymi skúsenosťami v oblasti vymáhania pohľadávok poskytuje značnú podporu vo všetkých etapách procesu vymáhania pohľadávky.
  • Postupy na predchádzanie straty dlhov a úverov overené expertízou. Transformovanie úveru do kladných finančných prostriedkov znamená riadenie celého procesu vymáhania pohľadávky v rámci efektívnych a osvedčených postupov, udržiavajúc všetky fázy pod kontrolou a riešiac problémy vymáhaním platieb v najskoršom možnom štádiu.
  • Soft vymáhanie umožňuje rýchlu návratnosť/vymoženie úveru so značne nižšími nákladmi. Toto zahŕňa telefonický a písomný kontakt, SMS správy, prostredníctvom ktorých personál CRIF Collection Services iniciuje dialóg s dlžníkmi, vyzývajúc ich k úhrade dlhov a rešpektovaniu termínov platieb.
  • Vymáhanie v teréne. Určení zamestnanci uskutočňujú priamy kontakt s dlžníkmi prostredníctvom domácich návštev. Operatívne skúsenosti, efektivita vymáhacích postupov a podpora národnej siete kvalifikovaných a špecializovaných vymáhateľov zaručuje spoľahlivosť a vysoko výkonné výsledky.