Rating a scoring
Rating a scoring
CRIF – Slovak Credit Bureau prevádzkuje unikátny nástroj na výpočet ratingového hodnotenia rôznych typov subjektov (malé a stredné podniky, municipality). Nástroj je dostupný pre zmluvných partnerov predovšetkým formou outsourcingu prostredníctvom webovej aplikácie, pri ktorej je rating spočítaný v priebehu niekoľkých sekúnd. Popri  outsourcingu je rovnako možný predaj metodiky výpočtu ratingu jednotlivých typov segmentov alebo i dodávka aplikácie.
Metodika výpočtu ratingu bola vyvinutá na základe expertných znalostí predovšetkým z bankového sektoru a štatistického spracovania veľkého množstva tuzemských dát. Ratingové modely sú pravidelne aktualizované.
V spolupráci s našou materskou spoločnosťou CRIF ponúkame také scoringové modely, ktoré sú preverené niekoľkými stovkami inštalácií v popredných európskych bankách.
 
iRating



Rýchle ratingové hodnotenie prostredníctvom internetu.
iRating je spoľahlivá web aplikácia ktorá umožňuje rýchle a vysoko-kvalitné ohodnotenie rôznych typov subjektov (www.irating.sk). Vďaka nástroju iRating  je možné stiahnuť rating ktorejkoľvek obce alebo mesta na Slovensku po jednoduchom zadaní názvu alebo identifikačného čísla municipality. Na vývoji metodiky iRatingu sa podieľal tím expertov so skúsenosťami z bankového sektora, pričom bola využitá rozsiahla databáza informácií o hodnotených subjektoch. Metodika v sebe zahŕňa vyhodnotenie finančnej i nefinančnej bonity výsledkom ktorého je sedemstupňový rating, ktorý vyjadruje mieru veriteľského rizika. Výstup je doplnený o stručný komentár k celkovému zdraviu subjektov a ďalej o komentáre k medzným hodnotám hlavných ukazovateľov.
Aplikácia iRating je určená pre všetky subjekty, ktoré chcú poznať kondíciu svojich klientov alebo obchodných partnerov, jeho používateľmi sú najmä banky a ďalšie finančné inštitúcie.
 
Scoringové modely

​Štatistické modely vyvíja talianska spoločnosť CRIF Decision Solutions, sesterská spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.
Scoringové modely predstavujú aplikáciu osvedčených štatistických analýz v bankovníctve, poisťovníctve, telekomunikáciách a ďalších oblastiach za účelom kvantifikácie rizika (alebo všeobecne – pre určenie pravdepodobnosti určitého javu) spojeného s určitým segmentom klientov či produktom.
Vďaka svojim dlohoročným skúsenostiam a know-how v oblasti vývoja scoringu po celom svete môže CRIF Decision Solutions (CDS) ponúkať ucelenú škálu modelov pre podporu rozhodovania vhodných pre každú fázu riadenia vzťahov so zákazníkmi - od zacielenia, cez akvizíciu a portfolio manažment až po vymáhanie pohľadávok. CDS tak ponúka modely pre hodnotenie úverového rizika a tvorbu marketingových a vymáhacích stratégií.