Ako získať Osobný výpis z úverového registra
Ako získať Osobný výpis z úverového registra
Spoločný register bankových informácií (SRBI) a Nebankový register klientskych informácií (NRKI) zriadil pre klientov finančných inštitúcií – členov týchto registrov, Klientske centrum, ktoré je Vám k dispozícii pre konzultáciu, či pre získanie vlastného výpisu z registra. ​
 

Adresa klientskeho centra registra SRBI a NRKI:

SBCB - Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.
Mlynské nivy 14
821 09 Bratislava
sbcb@sbcb.sk

NBCB - Non-Banking Credit Bureau, s.r.o.
Mlynské nivy 14
821 09 Bratislava
nbcb@nbcb.sk

tel. +421 2 5920 7519
tel. +421 2 5920 7515
tel. +421 2 5920 7517

Formuláre pre výpis z registra môžete získať na www.sbcb.sk a www.nbcb.sk.