Business Information
Business Information
CRIF – Slovak Credit Bureau Business Information služby - Cribis Univerzálny register poskytuje vysoko kvalitné informácie, analýzy a správy prispievajúce k riadeniu podnikateľského rizika.
Banky, leasingové spoločnosti a spoločnosti poskytujúce služby môžu urýchliť proces rozhodovania a použiť CRIF – Slovak Credit Bureau Business Information služby ako hodnotiaci nástroj na zabránenie potenciálneho rizika.
 
Cribis Univerzálny register


Business information portál Cribis Univerzálny register spája obsah a funkčnosť informačného portálu Cribis Univerzálneho registra a webového analytického informačného portálu s novými funkciami a novými zdrojmi údajov. Vznikol tak na Slovensku unikátny informačný portál pre široký okruh užívateľov s množstvom praktických funkcií a prehľadných informácií vo fulltextovej forme, ktoré je možné z vytvorených reportov ďalej spracovávať v bežných softvérových aplikáciách.

Poskytuje vysoko kvalitné informácie, analýzy a správy využiteľné na podporu nástrojov risk manažmentu v rôznych typoch obchodných spoločností, predovšetkým finančných inštitúcií (banky, leasingové spoločnosti, spoločnosti poskytujúce finančné služby, poisťovne,...), investorských spoločností, ale aj ostatných podnikateľských subjektov.