Aplikácia pre riadenie procesov
Aplikácia pre riadenie procesov
CRIF ponúka riešenia pre riadenie rizík a úverových procesov, pričom ich cieľom je optimalizácia procesov a management portfólia zákazníkov. CRIF dodáva riešenia finančným inštitúciám po celom svete. Riešenia pomáhajú získavať zákazníkov, zvyšovať tržby, znižovať straty z úverov a prevádzkové náklady:
  • prediktívne modelovanie
  • poradenstvo pre lepšie rozhodovanie
  • súbor softvérových produktov, CreditFlow a StrategyOne, na automatizáciu úverových a obchodných procesov a hromadnú realizáciu úverových rozhodovacích stratégií
  • riešenia s najlepšími postupmi zameranými na špecifické obchodné potreby ako Clever, riešenie pre flexibilné a prispôsobiteľné riadenie vymáhania pohľadávok a OceanOne, kompletné riešenie na odhaľovanie a preverovanie podvodov.
 
CLever


CLever umožňuje bankám a finančným inštitúciám dosiahnuť oveľa efektívnejšie riadenie účtov, ktoré sú po lehote splatnosti prostredníctvom štruktúrovaných definícií úloh, zadaní a postupov, a neustáleho vymáhania a permanentného monitoringu tohto procesu.
 
StrategyOne


​StrategyOne je moderné ucelené riešenie, ktoré Vašej inštitúcii umožňuje identifikovať tie správne cieľové skupiny, podporovať lojalitu zákazníkov a tým zvyšovať obraty a zisky. To všetko vďaka kombinácii „riadiaceho“ a „regulačného“ hľadiska (implementácie algoritmov pre výpočet ratingu a odhadu rizika).
 
CreditFlow


CreditFlow je flexibilný, na mieru šitý systém pre riadenie procesov, ktorý bankám a iným finančným inštitúciám umožňuje zefektívniť obchodné procesy.
Prepojenie so systémami na podporu rozhodovania, internými i externými dátovými zdrojmi, priraďovanie aktivít rôznym účastníkom v rámci organizácie (spoločnosti), to všetko robí z CreditFlow to pravé riešenie pre efektívnejšie a modernejšie riadenie akýchkoľvek procesov na schvaľovanie úverov.