Anti-fraud riešenia
Anti-fraud riešenia
Narastajúci fenomén aplikačných podvodov, predovšetkým pri úverových produktoch, v bankovom a finančnom sektore, vytvára potrebu trhu využívať pokročilé a spoľahlivé nástroje pre ich potlačenie.
CRIF – Slovak Credit Bureau v spolupráci so spoločnosťou CRIF vyvíja v tejto oblasti celý rad aktivít a riešení zameraných ako na ochranu užívateľov úverových registrov, tak i pre podporu rozhodovacích procesov v jednotlivých finančných inštitúciách s cieľom minimalizovať škody spôsobované či už oportunistickými, ale najmä organizovanými typmi podvodnej činnosti.
Riešenia vyvíjané skupinou CRIF so zameraním na prevenciu podvodného jednania sú určené ako pre bankové inštitúcie, leasingové a splátkové spoločnosti, aj pre poisťovne.
 
Anti Fraud Systém overovania údajov v IS Sociálnej poisťovneCRIF – Slovak Credit Bureau je v spolupráci so spoločnosťou Slovak Banking Credit Bureau a so Sociálnou poisťovňou technickým partnerom projektu verifikácie informácii v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, ktorého cieľom je  významne prispieť k prevencii úverových podvodov a k zlepšeniu riadenia úverového rizika bánk na Slovensku.
 
Slovak Fraud AnalyserSlovak Fraud Analyser je riešenie vyvíjané v spolupráci s materskou spoločnosťou CRIF, ktoré umožňuje účinne predchádzať pokusom o úverové podvody.