Časté otázky
Časté otázky


Čo je to Úverový register?

Úverový register (Bankový – SRBI alebo Nebankový - NRKI) je dobre zabezpečená databáza informácií o klientoch, ktorí si požičali peniaze od finančnej inštitúcie. V registri je zobrazená ich platobná disciplína (či splácajú svoje záväzky včas a v plnej výške). Register obsahuje pozitívne i negatívne informácie, aby žiadny z klientov nebol v budúcnosti pri získavaní finančných prostriedkov znevýhodnený.

Ktorí klienti sú vedení v registri?

V registri sú vedené fyzické osoby, ktoré v niektorej banke – účastníkovi registra – čerpajú alebo čerpali úver (tzn. aj kontokorentný úver), prípadne leasingový produkt alebo majú kreditnú kartu. V registri sú vedené tiež fyzické osoby, ktoré o úver, leasing, či vydanie kreditnej karty len žiadajú. V nebankovom registri sú uvedené tiež kontrakty právnických osôb. Do registra sa dostanú len údaje klientov, ktorí banke poskytli preukázateľný súhlas.

Aké informácie o klientovi sú v registri uložené?
V registri sú okrem základných identifikačných údajov tiež základné informácie o úverových vzťahoch s finančnými inštitúciami (účastníkmi Spoločného registra bankových informácií), tzn. počet existujúcich úverových zmlúv (vrátane kreditných kariet), výška jednotlivých splátok, história splácania týchto záväzkov a informácie o zárukách záväzkov.
Informácie sú v registri uchovávané po dobu trvania kontraktu a ďalších 5 rokov po jeho ukončení. V registri nie sú v žiadnom prípade spracovávané údaje týkajúce sa zostatkov na účtoch klientov.

Aký má pre mňa ako dobrého klienta register prínos?
Ak je klient “dobrý“, svoje záväzky spláca riadne a včas, potom túto skutočnosť banka uvidí v jeho úverovej správe. Banka bude naňho pozerať ako na známeho a solídneho zákazníka a to sa prejaví v jej ponuke a požiadavkách. Pravdepodobne dostane peniaze bez problémov a rýchlejšie. Je tiež možné, že dostane lepšie podmienky než klient neznámy či „zlý“.
Vo vyspelých krajinách, kde úverové registre fungujú už niekoľko rokov, si ľudia často úmyselne budujú od mladosti svoju úverovú históriu, aby mali prístup k špičkovým bankovým produktom.

Existuje niečo podobné v zahraničí?
Áno. Úverové registre fungujú v zahraničí desiatky rokov. Je to štandardný nástroj pri rozhodovaní o úveroch. Dokonca existuje výmena údajov i medzi jednotlivými krajinami. Nie je nadsadené, ak sa povie, že práve otvorená informačná politika a úverové registre sú motorom, ktorý krajiny priviedol k špičkovému štandardu zákazníckych služieb.

Prečo má klient dávať súhlas so spracovaním dát?

Banky potrebujú váš súhlas k tomu, aby si mohli informácie o vašej osobe vymieňať medzi sebou (Zákon 483/2001 o bankách). Rovnako tak i nebankové subjekty, členovia Nebankového registra NRKI, musia od Vás získať súhlas so spracovaním osobných údajov. Prostredníctvom registra tak de facto klient získa lepší prístup k veľmi širokej ponuke finančných produktov nielen od bánk.
 
Čo ak niektorý z "mojich" údajov bude chybný a ja vďaka tomu budem mať problémy so získaním úveru?
Pokiaľ zistíte, že niektorý z údajov v registri je chybný, obráťte sa na Klientske centrum SBCB (Bankový register) alebo NBCB (Nebankový register). Jednou z jeho hlavných úloh je umožniť klientom zoznámiť sa s údajmi, ktoré sú o nich v registri vedené, a v prípade výskytu chybných údajov zaistiť v spolupráci s príslušnou finančnou inštitúciou nápravu.

Je možné, aby údaje z registra niekto zneužil?
Bezpečnosť údajov z registra je veľmi dobre zaistená ako po technickej, tak po organizačnej stránke. Údaje sú prenášané po maximálne zabezpečených súkromných linkách a sú šifrované. Všetky komunikujúce servery i klienti tohto uzavretého systému sú navyše identifikovaní a autorizovaní pomocou certifikátov vydaných certifikačnou autoritou.  Popri technickom zabezpečení existujú aj organizačné pravidlá a kontroly zabezpečujúce nemožnosť zneužitia systému. Bolo urobené všetko pre to, aby tieto informácie nemohol nikto zneužiť ani v najmenšej možnej miere.

Kde sú dáta spracovávané? Nie je nezákonné, že spracovanie údajov priebieha v zahraničí?

Spracovanie údajov prebieha v talianskej Bologni. To, že sú údaje spracovávané v zahraničí, nie je protizákonné, ak platia v onom štáte rovnaké alebo prísnejšie pravidlá pre vynakladanie s osobnými údajmi ako u nás. A Taliansko toto spĺňa. Navyše CRIF prevádzkuje obdobný systém viac ako 15 rokov pre účely úverového registra v Taliansku a dodržuje bezpečnostné kritériá stanovené v spolupráci so slovenskými bankami.
 
Pokiaľ nesplatím jednu splátku napríklad len o jeden až dva dni, objavím sa v registri ako neplatič?
Nie. Jedno až dvojdenné oneskorenie so zaplatením splátky sa v registri spravidla vôbec neobjaví, pretože užívatelia registra (banky) aktualizujú údaje zo svojich databáz jeden krát mesačne a to ešte navyše s niekoľkodenným oneskorením tak, aby boli eliminované transakčné doby prenosu peňazí.