Úverové registre
Úverové registre

 

Úverové registre (tzv. Credit Bureau) sú celosvetovo štandardným nástrojom pre posudzovanie bonity a rizika nesplácania úverových produktov klientov z radov fyzických i právnických osôb, využívaným finančnými inštitúciami v bankovej i nebankovej sfére. Tieto registre štandardne obsahujú pozitívne i negatívne informácie o bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke klientov – teda nielen informácie o nesplácaní úverových, či iných produktov – aby tak ich užívatelia mohli objektívne a v plnom kontexte posúdiť žiadateľa a v prípade dobrej kreditnej histórie mu získanie úveru uľahčiť a zvýhodniť.
CRIF – Slovak Credit Bureau je spoločne s našou materskou spoločnosťou CRIF organizátorom a poskytovateľom služieb pre dva najvýznamnejšie privátne úverové registre v Slovenskej republike – Spoločný register bankových informácií (SRBI) a Nebankový register klientskych informácií (NRKI). 

 
Spoločný register bankových informácií (SRBI)

​Dňa  1. 10. 2004 sa začala prevádzka Spoločného registra bankových informácií. Prevádzkovateľom registra je spoločnosť  SBCB – Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., vlastnená tromi bankami, Slovenskou sporiteľňou, a.s., Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a Tatra bankou, a.s., ktoré sú súčasne spoluzakladateľmi registra. V súčasnosti je účastníkom registra šestnásť slovenských bánk. Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. je dodávateľom  služieb Spoločného registra bankových informácií pre SBCB (www.sbcb.sk).
 
Nebankový register klientskych informácií (NRKI)

​Nebankový register klientskych informácií bol uvedený do prevádzky 25. júna 2008. Prevádzkovateľom registra je spoločnosť NBCB – Non Banking Credit Bureau založená ôsmimi spoločnosťami: ČSOB Leasing,  BOF, Volkswagen Finančné služby, VB Leasing SK, Tatra-Leasing, UniCredit LEASING Slovakia, GE Money a Consumer Finance Holding (www.nbcb.sk).
 
Credit Navigator

Prostredie pre získanie informácií o Vašich klientoch.
Systém CreditNavigator bol primárne vytvorený pre výmenu klientskych dát s úverovým registrom. Medzi jeho ďalšie funkcie však patrí i možnosť prístupu k rôznorodým informačným zdrojom údajov pre hodnotenie dôveryhodnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov.